top of page

Uterom

Det vi alle har tilgang til, og som noen også er heldige å ha i sitt private eie. 

Et uterom møter vi i mange former, være seg balkong, terrasse, bakgård i sameie, liten eller stor hage. Det de alle har til felles er at de representerer et pusterom og ekstra areale dersom man ser potensialet, finner verdien, og prioriterer riktig.​

 

Det kan være godt og ikke minst bærekraftig å hente inn grøntfaglig kompetanse i den komplekse prosessen det kan være å skape et uterom som er tilpasset klima og utemiljø, deg og dine behov.

Et uterom er også mer enn bare vegetasjon - det handler like mye om å skape en ønsket atmosfære og funksjonelle soner som du kan trives i over tid. Vi har derfor flere samarbeidspartnere og produktleverandører, og kan bistå i små og store prosjekter ned til hver minste detalj med møblement og dekor.

tianhao-zhang-1mnPCN2cD5Y-unsplash.jpg

BEFARING

Befaring

Vi tilbyr gratis, uforpliktende befaring. Dette passer for deg som er i villrede, og er usikker på hva du trenger hjelp til. Her kartlegger vi vi ønsker og behov, estetisk utrykk, allerede eksiterende vekster og andre innspillende faktorer. En gratis befaring har som hensikt å innhente informasjon, for å kunne veilede deg i riktig retning. Informasjonen som innhentes her, kan for eksempel danne grunnlaget for en idétime, veiledningstime eller store og små prosjekter.

VEILEDNINGSTIME

Veiledningstime

Oppstartspris 2500,- + mva. (1t) Deretter 500,- + mva. pr. påbegynte time. En veiledningstime passer for deg som har en eksisterende hage, og ønsker deg veiledning på hvordan du kan ivareta den på best mulig måte. Dette kan være deg som har kjøpt bolig med hage, men har lite erfaring med hagestell og vekster. Det kan også være at hagen har med seg vekster du ikke kjenner fra før, og du ønsker en gjennomgang. En veiledningstime har et her og nå-perspektiv, og vi har utgangspunkt i hagen du allerede har. Vi går gjennom hagens eksisterende grunnlag, planter og bed. Vi ser på enkle grep som kan heve utrykket og plantenes helse, og setter deg i bedre stand til å ta vare på den hagen du allerede har og oppdage dens fulle potensiale. I etterkant av en veiledningstime får du en oppsummering og skriftlige svar på spørsmål og problemstillinger som har vært drøftet, samt eventuelle planteforslag.

IDÈTIME

Idetime

Fra 5000,- + mva. avhengig av arealets størrelse og kompleksitet. En idétime er mer fremtidsrettet, og passer for deg som vil gjøre endringer i i uterommet, men ønsker bistand til å finne gode løsninger. I løpet av en idétime gjør vi en grundig gjennomgang av hagen, og gir konkrete forslag til endringer basert på deres ønsker, eventuelle inspirasjonsbilder, hagens mikroklimaer, topografi, budsjett, og eventuelt andre relevante forhold. I etterkant vil du få en skriftlig oppsummering som kan være nyttig videre i prosessen, med eller uten oss involvert. Vi gir også forslag på planter vi mener passer akkurat til deres hageklima, med tenke på herdighetssoner, jordsmonn, solforhold og fargeønsker. Dersom du i etterkant av en idétime ønsker å gå videre med 2D-skisser med planteplan og plantelister, faktureres du ikke for idétimen.

2D-SKISSE MED PLANTEPLAN OG PLANTELISTER

2D-skisse med planteplan

fra 15.000 + mva. avhengig av arealets størrelse og kompleksitet. Passer for deg som allerede har hatt en idétime, og ønsker en mer omfattende og visuell plan for hagen. Denne tjenesten passer også for deg som fra første kontakt vet at du ønsker endring i hagen, og vil sitte igjen med en visuell og konkret plan for gjennomføring. Vi starter med en idétime som danner grunnlaget for 2D-skisser over hagen, bed og planlagte soner. Du vil motta en fullstendig planteplan og plantelister, med beplantningsinstruks. Vi sender også med skjøtselsveiledning på våre planteanbefalinger, slik at du som kunde har best mulig forutsetning til å ivareta hagen etter eventuell beplantning.

HAGESKJØTSEL

Hageskjøtsel

850,- + mva. pr. time. Beskjæring, beplantning av enkeltbed og andre gartnertjenester.

HAGESTYLING VED BOLIGSALG

Hagestyling ved boligsalg

850,- + mva. pr. time. Hagen utgjør en vesentlig del av helhetsinntrykket ved et boligsalg. Vi tilbyr hagestyling for deg som ønsker å friske opp hagen, eller gjøre en større omveltning i forkant av salg eller fotografering. Styling av hagen kan øke interessen for eiendommen din, og dermed også mulighetene for salg. Vi tilbyr blant annet rydding, beskjæring og luking av hage, hekk og bed, men også nyetablering av bed og innkjøp av planter og eventuelle hagemøbler. Kontakt oss, så finner vi en løsning som passer deg.

evelyn-bertrand-GrIf347OtnY-unsplash.jpg
bottom of page